Hải Phòng đột phát trong thu hút đầu tư

Hải Phòng đột phát trong thu hút đầu tư

5 năm qua, thu hút đầu tư vào KCN, KKT Hải Phòng đạt kết quả vượt bậc, đột phá với tổng vốn FDI đạt hơn 9,06 tỷ USD, bằng 73% so với tổng số vốn FDI thu hút trong 25 năm với 149 dự án cấp mới.

Thu hút vốn trong nước đạt 70.560 tỷ đồng, bằng 72% tổng số vốn của cả 25 năm. Đáng chú ý là sức hấp dẫn của các KCN, KKT ngày càng mạnh mẽ, đã có nhiều dự án trị giá hàng tỷ USD trở lên với công nghệ cao, sử dụng ít năng lượng, thân thiện với môi trường của nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Các dự án trong KCN, KKT đóng góp hơn 60% giá trị sản xuất công nghiệp; hơn 70% kim ngạch xuất khẩu; 20% số thu ngân sách của thành phố, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động. BQL Khu Kinh tế Hải Phòng phát huy tốt vai trò trong xúc tiến đầu tư, CCHC, gắn bó, đồng hành, chăm lo hỗ trợ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào KCN, KKT…

Thể hiện bước nhảy vọt trong công cuộc phát triển kinh tế bền vững của thành phố.

đầu tư hải phòng

Bình luận

Chia sẻ


0931 500 885